با سلام. متاسافانه همکاری های ما با کانال فوسفا روی پادکست شماره هشتم به هم خورد و پادکست شماره هشتم هم اکنون از دسترس خارج است و یک پادکست  جایگزین شماره هشتم دوباره ضبط خواهد شد. از همینجا اعلام میکنم هرگونه استفاده کانال رادلین از نام یا لوگو یا هر کدام از پادکست های کانال رادلین بدون رضایت من بوده و شرعا حرام است.

 

من الله التوفیق - محمد رجبی